Exclusive Club


Vítejte ve světě výhod Exclusive Clubu

 1 + 2 Exclusive Card

K jedné kartě obdržíte dvě další, ve formě přívěsku, pro rodinné příslušníky. Všechny tři karty náleží k jednomu klubovému účtu.

Věrnostní body

Od této chvíle každý Váš nákup v obchodech FreeOneShop odměníme věrnostními body, za které můžete získat atraktivní prémie. Nezapomínejte při nakupování vždy předložit svou FreeOneShop Exclusive Club Card – jen tak Vám mohou být věrnostní body připisovány. Za každých 100 Kč nákupu Vám bude přičten 1 bod – nevztahuje se na nákup cigaret. Nasbírané body můžete směnit za zboží v nabídce FreeOneShop Exclusive Club.

Exkluzivní soutěže

Pravidelné soutěže s FreeOneShop Exclusive Club o hodnotné ceny. 

Exkluzivní slevy

Trvalá sleva 5 % na všechny oděvy a parfémy – nevztahuje se na již zlevněné zboží.
Trvalá sleva 7 % ve všech restauracích FreeOneShop.
Slevy nelze sčítat.

Exkluzivní ceny

Speciální ceny a limitované nabídky po celý rok.

Aktuální nabídky e-mailem

Pro zasílání pravidelných informací o nabídkách a soutěžích prosíme vyplnit e-mail v registračním formuláři. O všech právě probíhajících speciálních nabídkách se můžete dále dozvědět přímo v našich obchodech a na stránkách www.freeoneshop.com

 

Registrační formulář

Kartu již mám, pouze chci aktualizovat své údaje >>

  Jméno (vyžadováno)

  Příjmení (vyžadováno)

  Adresa (vyžadováno)

  Město (vyžadováno)

  PSČ (vyžadováno)

  Stát (vyžadováno)

  Datum narození

  Váš email (vyžadováno)

  Telefon

  Klubovou kartu si vyzvednu na prodejně

  Newsletter

  Ochrana osobních údajů

  Přečetl(a) jsem si informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů.

  Podmínky členství a registrace do FreeOneShop Exclusive Club

  Členství ve FreeOneShop Exclusive Club není podmíněno nákupem v obchodě FreeOneShop. Členem FreeOneShop Exclusive Club se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. K registraci zájemce dojde vhozením řádně, úplně a pravdivě vyplněného a podepsaného registračního formuláře do speciálního boxu v obchodech FreeOneShop, nebo vyplněním registračního formuláře výše na této stránce, poté zájemce o členství obdrží klubovou kartu ke svému účtu. Seznam našich obchodů, kde můžete Exclusive Club Card uplatnit i veškeré informace, najdete na www.freeoneshop.com. Každý člen FreeOneShop Exclusiv Club může vlastnit jen jeden klubový účet.

   

  Informace a podmínky zpracování osobních údajů:

  Správcem osobních údajů je společnosti T.G., a.s., IČ: 45349088, se sídlem Plzeň, K Cihelnám 699,
  PSČ 326 00, e-mail: exclusiveclub@freeoneshop.com (dále jen „správce“).

  Správce bude zpracovávat osobní údaje zájemce o členství a členů FreeOneShop Exclusive Clubu výhradně v rozsahu, v jakém je zájemce uvedl v registračním formuláři. Zájemce je povinen vyplnit pravdivé údaje a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pro účely aktualizace těchto údajů veškeré změny správci.

  Účelem zpracování povinně vyplňovaných osobních údajů je evidence členů FreeOneShop Exclusive Clubu a poskytování veškerých výhod spojených s tímto členstvím. Fakultativně vyplňované osobní údaje členů FreeOne Exclusive Clubu budou zpracovávány výhradně pro účely organizace soutěží vyhlašovaných správcem. Vyplnění těchto údajů je nezbytné k zařazení člena do soutěží, jejich vyhodnocování a přepadávání cen vítězům. E-mailová adresa člena bude zpracovávána výhradně pro účely zasílání newslettru FreeOneShop Exclusive Club. Vyplnění nepovinných položek registračního formuláře nepodmiňuje členství zájemce ve FreeOneShop Exlusive Clubu. Nevyplnění e-mailové adresy nezbavuje zájemce práva účasti v soutěžích vyhlašovaných správcem. K jinému účelu, než je stanoveno v těchto podmínkách, nebudou osobní údaje zpracovávány. Správce nepředá osobní údaje členů FreeOneShop Exclusive Clubu třetím osobám ani je nezveřejní. Správce zabezpečuje po organizační i technické stránce osobní údaje členů FreeOneShop Exclusive Clubu proti zneužití a případný bezpečnostní incident oznámí v souladu s nařízením GDPR dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz (dále jen „Úřad“). Správce bude osobní údaje členů FreeOneShop Exclusive Clubu zpracovávat nejvýše po dobu trvání členství.

  Každý člen FreeOneShop Exclusive Clubu má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům evidovaným správcem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na jejich omezení, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše v mezích stanovených nařízením GDPR. Za týchž podmínek má každý člen právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu. Člen FreeOneShop Exclusive Clubu má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený odesláním registračního formuláře. Tato práva lze uplatnit e-mailem, na adrese sídla správce uvedené výše anebo osobně v kterémkoliv obchodě FreeOneShop Exclusive Club. Odvoláním souhlasu anebo omezením osobních údajů v rozsahu povinně vyplňovaných údajů či jejich části zaniká členství člena ve FreeOneShop Exclusive Clubu.